Sunday, 12 March 2017

Tulisan Inpormasi Bahasa Sunda Nyegah Panyawat DBDTulisan Inpormasi Bahasa Sunda
Nyegah Panyawat DBD
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Tulisan Inpormasi Bahasa Sunda Nyegah Panyawat DBD

Panyawat demam berdarah (DBD) disababkeun ku reungit nu ngandung virus dengue. Reungitna disebat aedes aegypti. Ieu reungit téh nyoco ti hiji jalmi ka jalmi sanésna. Ku margi kitu, ieu panyawat tiasa nular ka batur. Ieu reungit biasana hirup sareng sumebar di tempat-tempat ngeuyeumbeuna cai nu beresih nu aya dina bak, baskom, sareng tempat sanésna. Utamina upami nuju usum hujan, urang kedah ati-ati sareng ngusahakeun supados lingkungan sabudeureun urang beresih. Cai nu biasana aya dina got atanapi solokan nu caina ngeuyeumbeu, sok dianggo tempat pikeun ngendog reungit.
Data di Departemén Keséhatan Provinsi Jawa Barat dugi ka awal Maret 2007, jumlah nu katarajang DBD dugi ka 20.000 urang, sakira 338 urang di antawisna maot. Ku margi kitu, hayu urang nyingkahan nyebarna panyawat demam berdarah di lingkungan sabudeureun urang.
Ciri-cirina jalmi nu katarajang panyawat DBD nyaéta muriang (demam) ngadadak, teu puguh rasa, sok hoyong utah, nyeri sirah (jangar). Jabi ti éta, sok karaos urat-urat téh nyareri (nyeri otot), dina bagéan awak sok aya béntol bareureum. Upami tos parna mah, sok dugi ka utah getih, malih dugi ka maotna.
Kumaha carana urang tiasa nyingkahan éta panyawat? Nu tangtosna mah urang kedah tiasa ngarawat sareng ngajaga lingkungan nu séhat.
Rupi-rupi cara nu tiasa dilakukeun di antawisna: kahiji, teu kénging dugi ka hilap tuang, biasakeun tuang tuangeun nu séhat, margi ieu penting kanggo ningkatkeun kakiatan (daya tahan) awak. Kadua, urang kedah rutin ngaberesihan tempat-tempat nu sok dijadikeun sayang reungit, sapertos bak, sumur, susukan, gentong cai, baskom. Katilu, teu kénging ngabiasakeun nyimpen runtah nu tiasa nyebabkeun nyangkrungna cai. Upami aya runtah nu sapertos kitu, saéna mah diurang baé dina taneuh.

Eusian pananya dihandap ieu ku jawaban nu merenah!
1. Bacaan di luhur nyaritakeun ngenaan naon?
.................................................................................................................................
2. Panyawat DBD disababkeun kunaon?
.................................................................................................................................
3. Dimana biasana hirupna reungit aedes aegypti?
.................................................................................................................................
4. Jelaskeun ciri-cirina jalmi nu katarajang panyawat DBD!
.................................................................................................................................
5. Kumaha carana urang tiasa nyingkahan panyawat DBD?
.................................................................................................................................


Kunci Jawaban
1. Nyegah panyawat DBD.
2. Reungit aedes aegypti.
3. Ieu reungit biasana hirup sareng sumebar di tempat-tempat ngeuyeumbeuna cai nu beresih nu aya dina bak, baskom, sareng tempat sanésna. Utamina upami nuju usum hujan, urang kedah ati-ati sareng ngusahakeun supados lingkungan sabudeureun urang beresih. Cai nu biasana aya dina got atanapi solokan nu caina ngeuyeumbeu, sok dianggo tempat pikeun ngendog reungit.
4. Ciri-cirina jalmi nu katarajang panyawat DBD nyaéta muriang (demam) ngadadak, teu puguh rasa, sok hoyong utah, nyeri sirah (jangar). Jabi ti éta, sok karaos urat-urat téh nyareri (nyeri otot), dina bagéan awak sok aya béntol bareureum. Upami tos parna mah, sok dugi ka utah getih, malih dugi ka maotna.
5. Rupi-rupi cara nu tiasa dilakukeun di antawisna: kahiji, teu kénging dugi ka hilap tuang, biasakeun tuang tuangeun nu séhat, margi ieu penting kanggo ningkatkeun kakiatan (daya tahan) awak. Kadua, urang kedah rutin ngaberesihan tempat-tempat nu sok dijadikeun sayang reungit, sapertos bak, sumur, susukan, gentong cai, baskom. Katilu, teu kénging ngabiasakeun nyimpen runtah nu tiasa nyebabkeun nyangkrungna cai. Upami aya runtah nu sapertos kitu, saéna mah diurang baé dina taneuh.


EmoticonEmoticon